DENNÁ GLOSA - České vládne dlhopisy zatiaľ v tomto roku pripisujú straty

    • Denná glosa

Dlhopisom sa zatiaľ v tomto roku, na rozdiel od vlaňajška, vôbec nedarí. Očakávania ohľadne veľmi silného rastu svetovej ekonomiky v tomto roku a budúcom roku, silne rastúce inflačné tlaky a inflačné očakávania, a stále extrémne uvoľnené menové a fiškálne politiky spôsobili, že najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond je zatiaľ v tomto roku v mínuse na úrovni -3,8 %.

DENNÁ GLOSA - České vládne dlhopisy zatiaľ v tomto roku pripisujú straty České vládne dlhopisy tento globálny vývoj presne kopírujú, pretože index českých vládnych dlhopisov je zatiaľ tento rok v mínuse na úrovni -3,7%. Pritom celá výnosová krivka českých vládnych dlhopisov sa posunula nahor. Krátky koniec výnosovej krivky, napríklad výnos do splatnosti českého vládneho dlhopisu s krátkou dvojročnú splatnosťou vzrástol o 92 bázických bodov, čiže 0,92 percentuálneho bodu na úroveň 1,06%. Dlhý koniec výnosovej krivky, napríklad výnos do splatnosti českého vládneho dlhopisu s dlhou desaťročnou splatnosťou vzrástol o 66 bázických bodov, čiže 0,66 percentuálneho bodu na úroveň 1,96%.

Vzhľadom k tomu, že sme tento vývoj predpokladali, naše investičné portfólia boli na tento negatívny dlhopisový scenár veľmi dobre pripravené, a to prostredníctvom výrazne podváženej durácie voči benchmakrom, čiže porovnávacím indexom. Práve výrazne podváženou duráciou sme sa snažili naše investičné portfóliá ochrániť proti úrokovému riziku, ktoré sa zatiaľ v tomto roku plne realizovalo. Vďaka silne defenzívnemu nastaveniu našich dlhopisových portfólií tak napríklad náš hlavný dlhopisový fond - Conseq Invest Dlhopisový - zatiaľ v tomto roku dokonca pripisuje kladné zhodnotenie na úrovni 0,8%. Relatívna výkonnosť voči benchmarku fondu je preto veľmi výrazne kladná, čo zároveň považujeme za veľký úspech našej aktívnej investičnej správy.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›