DENNÁ GLOSA - Celkový akciový výnos má tri zložky

    • Denná glosa

Celkový akciový výnos má všeobecne tri zložky: dynamiku korporátnych fundamentov ako napríklad zisky, zmenu valuácií ako napríklad P/E a dividendový výnos.

DENNÁ GLOSA - Celkový akciový výnos má tri zložky

Dividendový výnos je nestabilnejšia zložka a momentálne sa na úrovni najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World pohybuje okolo úrovne 2%. Dynamika korporátnych fundamentov ako tržby, zisky či cash flow je poháňaná predovšetkým aktuálnym stavom hospodárskeho cyklu. Keď ekonomika rastie, aj korporátne fundamenty majú silnú tendenciu rásť. Keď je naopak ekonomika v recesii, aj korporátne fundamenty majú silnú tendenciu klesať.

Najvolatilnejšou zložkou akciového výnosu je zmena akciových valuácií. Aktuálna úroveň akciových valuácií pritom odráža predovšetkým krátkodobý trhový sentiment, resp. aktuálnu úroveň rizikovej averzie investorov. Vzhľadom k tomu, že sú aktuálne akciové valuácie na historických maximách, je prítomná veľmi vysoká pravdepodobnosť, že na strednodobom horizonte najbližších približne piatich rokov dôjde k ich normalizácii, teda poklesu smerom k dlhodobým priemerným, resp. rovnovážnym úrovniam.

Tento proces pritom označujeme ako vrátenie sa k priemeru (mean-reversion). Dynamika čiže zmena akciových valuácií preto veľmi pravdepodobne bude v nasledujúcich rokoch prispievať k celkovým akciovým výnosom negatívne a preto je očakávané akciovej zhodnotenie do budúcich rokov, minimálne očakávané ročné priemery (p.a.), tiež podpriemerné.

Môžeme tiež povedať, že práve dynamika akciových valuácií je pre akciové zhodnotenie v strednodobom horizonte kľúčová. Naopak, v dlhodobom horizonte viac než desiatich rokov je jej vplyv na celkové akciové výnosy zanedbateľný, pretože rast akciových valuácií v priebehu niekoľkých málo rokov je kompenzovaný ich následným poklesom v nasledujúcich rokoch.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›