DENNÁ GLOSA - Akcie veľkých technologických spoločností by mali pokračovať v poklese

    • Denná glosa

Akcie veľkých technologických spoločností, ako Apple, Amazon, Microsoft, Google či Facebook, doposiaľ vo februári podľa indexu NYSE FANG+ poklesli o 5 %, zatiaľ čo najširší globálny akciový index MSCI All Country World je od začiatku mesiaca približne na nule.

DENNÁ GLOSA - Akcie veľkých technologických spoločností by mali pokračovať v poklese

Akcie veľkých technologických spoločností začali pravdepodobne klesať z toho dôvodu, že v posledných týždňoch začali pomerne silne rasť výnosy do doby splatnosti amerických vládnych dlhopisov. A sú to práve akcie veľkých technologických spoločností, ktoré sú na pohyby dlhopisových výnosov do doby splatnosti najcitlivejšie, nakoľko vo valuáčnych modeloch diskontovaného cash flow (DCF) je na rozdiel od hodnotových spoločností z tradičných odvetví výrazná časť ich očakávaného cash flow realizovaná až vo vzdialenej budúcnosti. Vyššie diskontné sadzby v rámci valuýčnych modelov diskontovaného cash flow logicky vedú k väčšiemu poklesu odhadu fundamentálnej vnútornej hodnoty akcií. Môžeme taktiež povedať, že duracia cash flow veľkých technologických spoločností je ďaleko vyššia než u hodnotových spoločností z tradičných odvetví.

Domnievam sa, že by akcie veľkých technologických spoločností v rámci indexu NYSE FANG+ mali v nasledujúcom období pokračovať v poklese. Predsa len bola výkonnosť tohto akciového indexu za uplynulých 12 mesiacov skutočne fenomenálna, kedy si index NYSE FANG+ pripísal zisk 108 %. Kvôli tejto výkonnosti sa podľa môjho názoru dostali akciové valuácie tohto indexu na neudržateľne vysoké úrovne s tým, že valuáčny pomer P/E aktuálne činí 52 a EV/EBITDA 32. Aj napriek tomu že sa jedná o úžasné spoločností s jedinečnými business modelmi, veľmi silným cash flow a v niektorých prípadoch vysoko nadpriemerným rastom, valuácie sa podľa môjho názoru dostali na tak vysoké úrovne, ktoré fundamentálne faktory jednoducho nemôžu ospravedlniť.

 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›