DENNÁ GLOSA - Akcie obrích technologických spoločností zatiaľ v marci silno strácajú

    • Denná glosa

Akcie obrích technologických spoločností združených v indexe NYSE FANG + zatiaľ v marci silno strácajú. Index NYSE FANG + zatiaľ v marci odpisuje veľmi výrazných 7,2%, zatiaľ čo najširší globálny akciový index MSCI All Country World pripisuje zisk 2,5%.

DENNÁ GLOSA - Akcie obrích technologických spoločností zatiaľ v marci silno strácajú

Akcie obrích technologických spoločností strácajú predovšetkým kvôli rotácii z rastových (growth) do hodnotových (value) titulov. Globálny index rastových akcií MSCI All Country World Growth zatiaľ v marci odpisuje 0,5%, zatiaľ čo globálny index hodnotových akcií MSCI All Country World Value pripisuje nadštandardný zisk 5,3%.

Rastové akcie pravdepodobne poklesli kvôli prudkému nárastu dlhopisových výnosov do splatnosti. Výnos do splatnosti amerického vládneho dlhopisu s 10-ročnou splatnosťou totiž v marci vzrástol o veľmi výrazných 0,23 percentuálneho bodu na 1,64%. A vzhľadom k tomu, že zisky a cash flow rastových spoločností sú relatívne viac vzdialené v budúcnosti, v rámci odhadu fundamentálnych vnútorných hodnôt týchto akcií pomocou modelov diskontovaného cash (DCF) sa nárast bezrizikových úrokových sadzieb, resp. diskontných sadzieb prejavil oveľa viac než u hodnotových akcií spoločností z tradičných odvetví, ktorých zisky a cash flow sú umiestnené relatívne bližšie v prítomnosti.

Domnievam sa, že akcie obrích technologických spoločností by mali aj naďalej klesať a to primárne z valuačných dôvodov. Trailing P/E indexu NYSE FANG + totiž aktuálne činí 51 a trailing EV/EBITDA 32. To sú podľa môjho názoru skutočne extrémne prekročenia hodnoty, ktoré v strednodobom horizonte v žiadnom prípade nie sú udržateľné.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›