DENNÁ GLOSA - Akcie nie sú relatívne k dlhopisom predražené

    • Denná glosa

Pre posúdenie relatívnej atraktívnosti akcií voči dlhopisom používame indikátor EB faktor. Ten je definovaný ako rozdiel medzi prevrátenou hodnotou globálneho akciového P/E a priemerného globálneho dlhopisového výnosu do doby splatnosti. Tento indikátor teda indikuje aktuálnu výnosovú prémiu globálneho akciového trhu nad globálnym dlhopisovým trhom. Čím vyššia hodnota tohto indikátoru, tým sú akcie na relatívnej báze voči dlhopisom atraktívnejšie. A naopak, čím nižší hodnota tohto indikátora, tým sú akcie na relatívnej báze voči dlhopisom menej atraktívne.

DENNÁ GLOSA - Akcie nie sú relatívne k dlhopisom predražené Na dátach od roku 1999 činí historický priemer tohto indikátoru 2,4 %, pričom aktuálna hodnota činí 2,2 %. Môžeme teda povedať, že akciové valuácie sú relatívne voči dlhopisovým valuáciam na približne neutrálnej úrovni. Akcie teda nie sú relatívne k dlhopisom rozhodne predražené. Na druhú stranu taktiež platí, že priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti je na historickom minime 0,9 %. Dlhopisy ako globálna trieda aktív sú preto momentálne najdrahšie v histórii. A vzhľadom k tomu, že relatívny valuáčny vzťah medzi akciami a dlhopismi je približne neutrálny, môžeme taktiež povedať, že akcie sú veľmi drahé.

Obe kľúčové veľké triedy aktív sú teda momentálne dosť drahé. Z toho aj vyplýva, že priemerné očakávané ročné akciové a dlhopisové výnosy v strednodobom horizonte nadchádzajúcich piatich rokov sú dosť podpriemerné. Investori sa budú musieť s touto skutočnosťou zmieriť. Akcie a dlhopisy totiž v uplynulom období zaznamenali nadštandardnú výkonnosť, ktorá do určitej miery „ujedla“ z očakávanej budúcej výkonnosti.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›