DENNÁ GLOSA – Valuáčny indikátor Warrena Buffetta naznačuje výraznú nadhodnotenosť globálnych akciových trhov

    • Denná glosa

V poslednej dobe som písal často o tom, že globálne akciové trhy sú veľmi drahé. Tento názor podporuje aj tzv. valuáčny indikátor Warrena Buffetta, ktorý je definovaný ako pomer globálnej trhovej akciovej kapitalizácie, teda trhovej hodnoty všetkých burzovo obchodovaných spoločností, na globálnom nominálnom HDP.

DENNÁ GLOSA – Valuáčny indikátor Warrena Buffetta naznačuje výraznú nadhodnotenosť globálnych akciových trhov

Na grafe môžeme vidieť vývoj tohto indikátora v čase na dátach dostupných od roku 2004. Vidíme, že dlhodobý priemer tohto indikátora je na úrovni 85 %. Aktuálna hodnota činí 119 % a je blízko historického maxima z roku 2007, teda z obdobia pred vypuknutím globálnej finančnej krízy. Pritom aktuálna hodnota tohto ukazovateľa je taktiež výrazne vyššia než dôležitá hladina dlhodobého priemeru plus jednej smerodajnej odchýlky na úrovni 98 %.

Aj podľa tohto valuáčneho ukazovateľa sú preto globálne akciové trhy ocenené veľmi vysoko. To implikuje moje očakávanie, že v nasledujúcich rokoch bude priemerné ročné zhodnotenie globálnych akcií výrazne pod dlhodobým priemerom.

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›