DENNÁ GLOSA – Trhové ceny akcií sú úplne odtrhané  od korporátnych fundamentov

    • Denná glosa

Akcie majú silnú historickú tendenciu v ďalšom období nasledovať vývoj korporátnych fundamentov, teda predovšetkým korporátnych ziskov. Tento fakt má za následok to, že pomer trhových cien akcií ku korporátnym ziskom – valuáčny pomer P/E – má taktiež silnú tendenciu kolísať okolo úrovne historického priemeru.

DENNÁ GLOSA – Trhové ceny akcií sú úplne odtrhané  od korporátnych fundamentov

V dnešnom grafe môžeme vidieť, že v dlhom období trhové ceny akcií skutočne sledujú úroveň fundamentálnej korporátnej ziskovosti. Avšak v grafe môžeme taktiež vidieť, že aktuálne  trhové ceny akcií sú od korporátnych fundamentov úplne odtrhnuté smerom nahor. Trhové ceny akcií, resp. úroveň najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World je na historickom maxime, pokiaľ globálne korporátne zisky na konci decembra boli v medziročnom porovnaní o 29 % nižšie. Podobný vývoj sme naposledy videli pri technologickej bubline v roku 2000. Avšak aktuálny vývoj je predovšetkým hnaný bezprecedentným tlačením peňazí kľúčovými centrálnymi bankami, ktoré trhovému sentimentu v minulom roku zásadným spôsobom pomohli.

Aby v tomto roku nedošlo k prudkému akciovému prepadu a aby sa trhové ceny akcií a korporátnych fundamentov dostali bližšie dlhodobej rovnováhe, korporátne zisky budú musieť v tomto roku  veľmi silne rásť, čo je taktiež obsiahnuté v trhovom konsenze odhadov analytikov. Všetko bude závisieť na tom, či sa svetová ekonomika vďaka plošnému očkovaniu proti koronavírusu dostane v priebehu druhého a tretieho štvrťroka spať do normálu. Pokiaľ sa tak stane, svetová ekonomika by mala veľmi silne rásť, čo by malo podporiť veľmi silný rast korporátnych fundamentov vrátane korporátnych ziskov. Korporátne fundamenty by mali vďaka tomu postupne dohnať trhové ceny akcií, čo by taktiež malo poslať valuáciu P/E na výrazne nižšie úrovne bližšie dlhodobému historickému priemeru.


  
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›