DENNÁ GLOSA – Rozvíjajúce sa trhy zostávajú našou hlavnou akciovou stávkou

    • Denná glosa

Rozvíjajúce sa trhy zostávajú našou hlavnou akciovou stávkou. Pritom v rámci rozvíjajúcich sa trhov vsádzame hlavne na rozvíjajúce sa trhy v Ázii na čele s Čínou a strednú Európu.

DENNÁ GLOSA – Rozvíjajúce sa trhy zostávajú našou hlavnou akciovou stávkou

Navzdory tomu, že sa v predchádzajúcich rokoch tejto stávke príliš nedarilo, začiatok tohto roka napovedá, že by sa konečne mohol trend obrátiť a rozvíjajúce sa trhy by mohli začať rozvinuté trhy v čele s USA výrazne prekonávať. Od začiatku tohto roka totiž rozvinuté trhy podľa indexu MSCI World zatiaľ pripisujú zisk „len“ 2,8 %, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy pripisujú podľa indexu MSCI Emerging Markets vysoko nadpriemerný zisk 8,9 %.

Prvý graf ukazuje dlhodobé zrovnanie oboch trhov. Môžeme vidieť, že predchádzajúci vrchol rozvíjajúcich sa trhov voči trhom rozvinutým nastal v roku 2010. Od tej doby rozvíjajúce sa trhy preukazovali silno nedostatočnú výkonnosť. Aktuálne sa však z grafu zdá, že by sme mohli byť na začiatku dlhšieho trendu, v rámci ktorého by mohli rozvíjajúce sa trhy prekonávať svoju výkonnosť. Koniec koncov majú rozvíjajúce sa trhy za uplynulých desať rokov rozhodne čo doháňať.

Nasledujúci graf ukazuje valuačné zrovnanie oboch trhov podľa valuačného indikátora EV/EBITDA. Na grafe môžeme vidieť, že od začiatku pandémie valuácie oboch trhov výrazne vzrástli, avšak i naďalej je na rozvíjajúcich sa trhoch zjavný veľmi solídny 14% valuačný diskont. Aktuálna hodnota EV/EBITDA indexu MSCI Emerging Markets činí 14,8, zatiaľ čo u rozvinutých trhov činí podľa indexu MSCI World hodnota tohto indikátoru 17,2. Usudzujeme, že by sa mal tento valuačný diskont v priebehu času neutralizovať, pretože fundamenty rozvíjajúcich sa trhov sú oproti trhom rozvinutým výrazne lepšie. Môžeme spomenúť napríklad výrazne silnejšiu dynamiku ekonomiky rastu, výrazne nižšiu zadlženosť súkromného i vládneho sektoru či lepší demografické trendy.

Celkovo preto usudzujeme, že by mali v nasledujúcom období rozvíjajúce sa trhy výrazne prekonávať trhy rozvinuté s tím, že by mal jednoznačne pokračovať trend zo začiatku tohto roku. Valuačný diskont by sa mal postupne neutralizovať a navyše tu máme výrazný priestor pre efekt navrátenia sa k priemeru (anglicky mean-reversion), pretože podvýkonnosť rozvíjajúcich sa trhov bola za uplynulú dekádu skutočne obrovská.

 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›