DENNÁ GLOSA – Americké akcie sú extrémne predražené

    • Denná glosa

Už dlhší čas sa domnievam, že sú americké akcie extrémne predražené. To nakoniec potvrdzuje i dnešný graf od americkej brokerskej spoločnosti Charles Schwab. Graf znázorňuje podiel akcií v hlavnom americkom akciovom indexe S&P 500, ktoré majú valuačný ukazovateľ forward P/E* nad hodnotou 20 – *podiel ceny akcie na očakávanom čistom ročnom zisku na akciu v nasledujúcich 12 mesiacoch. A čuduj sa svete je tento pomer momentálne najvyšší v histórii. Činí približne 47 %, čo je ešte o mnoho viac než pri technologickej bubline na prelome tisícročí.

DENNÁ GLOSA – Americké akcie sú extrémne predražené

Hlavne z valuačných dôvodov sa domnievam, že sú americké akcie extrémne predražené. Môj interný proprietárny valuačný model navyše indikuje, že priemerné ročné očakávané výnosy amerických akcií pre strednodobý horizont nasledujúcich piatich rokov sú dokonca mierne záporné! Kvôli tomu potom máme americké akcie v našej globálnej akciovej alokácií voči benchmarkom respektíve porovnávacím indexom silne podvážené.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›